Õppeaine "Robootika" tarkvaraline taristu ja kursuse disain

Nimi
Janno Jõgeva
Kokkuvõte
Käesolev töö käsitleb robootika kursuse disaini ja arenduse protsessi. Käsitletav kursus on Tartu Ülikoolis üheks võimalikuks lähtepunktiks robootika valdkonda sisenemiseks. Disaini protsessis on kasutatud elemente tegevusuuringu ülesehitusest ning DevOps nime kandvast süsteemiarenduse kultuurist. Mõlemale praktikale omane tsükliline paranduste tegemine harmoniseerub hästi tänapäevase robootika kursuse jaoks vajaliku kiire arenguga. Taristu kui kood (infrastructure as code), versioonihaldussüsteemid ja püüd rakendada pideva integratsiooni (continuous integration) põhimõtteid - on kõik osa kursuse arengust. Robootika kursus on teemaks oleva kahe toimumiskorra jooksul aidanud arendada enam kui saja tudengi teadmisi mõningatest tänapäevases robootikas kasutatavatest töövahenditest ja tehnoloogiatest. Töös kajastatud kursuse arendusprotsess on toetanud robootikaalaste teadmistega tudengite ning nende juhendajate järelkasvu, mis loob aluse keerukamate kursuste arendamiseks ja kasvatab tehnoloogiainstituudi - ning ülikooli üldisemalt - võimekust olla koostööpartner robootika valdkonnas. Autor kandis vastutava õppejõu rolli, juhtides kursuse arendust, uute tehnoloogiate kasutamist ning juurutamist. Töö eesmärk on olla läbitud arengu, tehtud valikute, ning nende põhjenduste süstematiseeritud dokumentatsioon.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF