ServiceNow rakendamine hankehalduses: juhtumuuring Playtechis

Nimi
Tiivi Klooren
Kokkuvõte
ServiceNow rakendamine hankehalduses: juhtumuuring Playtechis
Lühikokkuvõte: Playtech pakub tarkvaratooteid ja seotud terviklahendusi juhtivatele mänguoperaatoritele maailmas. Ettevõtte ärieesmärkide ning tootmistegevuse toetamiseks on vaja pidevat hanketegevust. Hetkel Playtechis spetsialiseeritud hanketarkvara ei kasutata, kuid kasvava keerukuse ning töömahtude suurenemise tõttu pole selline lähenemisviis enam jätkusuutlik. Töö eesmärk on valideerida ServiceNow hankemooduli sobivust Playtechi ostuvaldkonna vajaduste jaoks. Tarkvara kasutuselevõtu eesmärk on optimeerida hanketoimingute ajakulu ja suurendada ostu valdkonnas töö efektiivsust. Töös kirjeldatakse praeguses hankehalduses kasutatavaid töövahendeid, protsesse ja probleemvaldkondi ning antakse ülevaade ServiceNow tarkvarast. Valideerimisülesande täitmiseks rakendatakse Nordtest-meetodit, mille tulemusena valmib tarkvara valideerimise aruanne. Hankemoodulit testitakse kahe peamise töövoo alusel. Töö tulemusena selgub, et ServiceNow hankemoodul ei vasta püstitatud nõuetele ja kaasneva analüüsi põhjal järeldatakse, et see pole Playtechi hankehalduse vajaduste jaoks otstarbekas, välja arvatud juhul, kui seda ulatuslikult kohandatakse ja arendatakse.
Võtmesõnad: ServiceNow, hankehaldus, tarkvara valideerimine, Nordtest, Playtech
CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Ilp
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF