Äriprotsesside modelleerimine plokiahela ökosüsteemis CMMN-iga

Nimi
Svitlana Filipova
Kokkuvõte
Plokiahela kohta on spekuleeritud, et see on “kõige olulisem leiutis pärast Internetti” ning et sellel on potentsiaal pakkuda märkmisväärset ärilist väärtust nii finants- kui ka teistes sektorites. Sellest tulenevalt on ettevõtted hakanud uurima, kuidas oleks neil võimalik oma äriprotsessides plokiahelatehnoloogiast kasu saada. Siiski, lihtsalt olemasolevate protsesside asendamine uute tehnoloogiatega ei paku soovitud tulemusi. Sellest tulenevalt disainitakse olukordades, kus protsessimudelid on protsessianalüüsi ning selle innovatsiooni aluseks, protsesse täiesti ümber. Käesolevas töös uuritakse, kuidas plokiahelale orienteeritud protsesse saab modelleerida CMMN modelleerimiskeele abil, kuna see on artefakti-põhine modellerimiskeel. Selline lähenemine võib olla eriti kasulik plokiahelale orienteeritud protsesside modelleerimisel, kuna plokiahelate peamine fookus on andmetel, mis on lisatud ahelasse ning jagatud erinevate osapoolte vahel. Käesolev töö põhineb juhtumianalüüsil, mis on läbi viidud mittetulundusühingus, mis tegeleb puidutoodetega kauplevate ettevõtete sertifitseerimisteenuste pakkumisega. Nimetatud organisatsiooni auditeerimisprotsessid kujundati ümber kasutades plokiahelat ning nutikaid lepingutehnoloogiaid, mille järel modelleeriti need kasutades CMMN modelleerimiskeelt. Analüüsimaks, kas CMMN modelleerimiskeel on plokiahelale tuginevate protsesside modelleerimiseks sobilik, kasutati raamistikku, mis hõlmab üldlevinud mustreid, mis on omased plokiahelale tuginevatele rakendustele. Selle tulemusena ilmnes, et CMMN modelleerimiskeele abil on võimalik plokiahelale tuginevaid protsesse üldiselt adekvaatselt kirjeldada, küll aga on siiski puudus elementidest modelleerimaks täpsemaid plokiahelatele ning nutikatele lepingutehnoloogiatele omaseid detaile.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF