Plokiahela oraaklid

Nimi
Kamran Mammadzada
Kokkuvõte
Plokiahelatehnoloogia on osutunud paljude tööstusharude potentsiaalseks lammutajaks ning on saanud eraldiseisvate üksuste jaoks turvalise ja detsentraliseeritud toimimise võimaldajaks. Sellest hoolimata ei ole plokiahelatehnoloogia iseenesest väliste andmeallikatega otseselt seotud. Vajalikke väliseid andmeid vahendatakse oraaklite abil. Selle magistritöö eesmärk on uurida seoseid plokiahela võrkude ja oraaklite vahel ning töötada välja raamistik, mis aitab plokiahela arendajaid ja otsuste langetajaid nende plokiahela projektides millestki juhinduda. Mõnedes olemasolevates oraakliprojektides on kirjeldatud sarnaseid püüdluseid, kuid seni pole nende autorid süstemaatiliste ülevaadeteni jõudnud. Lõputöös esitatud raamistik on välja töötatud olemasolevate oraaklitega seotud plokiahela projektide süstemaatilise kirjanduse ülevaate põhjal. See hõlmab selliseid komponente nagu oraaklite poolt kogutud informatsiooni tüübid, plokiahelavõrgud, millega nad suhtlevad, ning ka oraaklite ja andmeallika vahelise suhtluse krüptimine. Lisaks mängib plokiahela oraakli projektides olulist rolli ka oraaklite otsuste tegemine, mis kajastab teabe edastamist oraaklile, nende andmete kontrollimist ja meetodeid, kuidas oraakleid integreeritakse plokiahela võrkudega. Läbivaatamise tulemused näitavad, et plokiahela oraaklid on keerulised lahendused, mis hõlmavad paljusid komponente ja aspekte. Need võivad olla immateriaalsed või materiaalsed ning edastada andmeid vastavalt veebist või anduriseadmetest. Oraakleid saab kasutada igat tüüpi plokiahela võrkudes ja integreerida erinevates formaatides, sealhulgas nutikates lepinguliidestes, või otse teiste plokiahela-sõlmedega. Neid saab otsustusprotsessides tsentraliseerida või detsentraliseerida ja nad suudavad kasutada andmete õigsuse üle otsustamiseks mitmesuguseid olemasolevaid nõuandemehhanisme või usaldada lihtsalt välist andmepakkujat. Need uurimise tulemused aitavad plokiahela arendajatel demüstifitseerida oraaklite potentsiaalset kasutamist või rakendamist oma plokiahela projektides ning aitavad ületada lõhet plokiahela virtuaalse maailma ja väliste keskkondade vahel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF