Uus lähenemisviis videofailide töötlemis- ja edastamisprotsessile meelelahutussüsteemides

Nimi
Oleksandra Tkalich
Kokkuvõte
Turvaline ja kiire meediasisu edastamine on keeruline, kuid ülimalt vajalik protsess meelelahutustarkvara arendamise vallas. Käesoleva magistritöö autori peamiseks eesmärgiks on luua ja integreerida tarkvaralahendus, mis on hästi arendatud, taaskasutatav ning vastab kliendi nõuetele, lahendades tema vajadust turvaliselt ette valmistada meedia failid nende järgnevaks edastamiseks lennuki pardale. Magistritöös kirjeldatakse kogu arendatud meedialahenduse integreerimise protsess.
Magistritöö põhineb päriselu stsenaariumil, mis oli ettevõttelt tellitud reaalse kliendi poolt. Arendatud lahendust on võimalik tulevikus kasutada ka teistes ettevõtte projektides.
Magistritöös antakse ülevaade antud lahenduse arendamiseks kasutatud vahenditest, luuakse kliendi tellimusele vastav tarkvaralahendus ning võrreldakse tarkvara seisundit enne ja pärast lahenduse implementeerimist.
Veel üheks töö eesmärgiks on võrrelda arendatud toode olemasolevatega ja demonstreerida selle lahenduse eeliseid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF