SpatialData IO: veebipõhine ruumiandmete haldamise töövahend huvipiirkondade andmete kogumiseks

Nimi
Partha Sarathi Kar
Kokkuvõte
Ruumiandmete pärimiseks teenusepakkujalt tuleb kasutajal tihti kirjeldata huvipiirkond (Area of Interest, AOI) mingis ruumiandmete vormingus. Kasutajal on mitmeid viise, kuidas selliseid andmeid esitada. Üheks võimaluseks on ruumiandmete salvestamine faili mõnes ruumiandmete vormingus või siis laadida veebist alla terved asjakohased andmestikud. Kuna ruumiandmete vorming on tehniliselt detailiderohke, siis on kirjeldatud lähenemine ebapraktiline. Näiteks pole mõistlik käsitsi kirjeldata suure hulga hoonete või taristuobjektide paiknemist. Teisalt võib terviklikus andmestikus olla liiga palju teavet, mida pole käsil oleva ülesande lahendamiseks vaja. Lisaks võivad andmed olla erinevates vormingutes, näiteks geojson, kml, shp jt. Seega on ruumiandmete mugav kirjeldamine lõppkasutajale suure lisandväärtusega. Käesoleva magistritöö eesmärk on arendada vabavaraline kasutajasõbralik veebipõhine lahendus, mis aitab kasutajatel, kes pole geoinfosüsteemide spetsialistid, kirjeldada huvipiirkondi graafiliselt nii, et mitmed abistavad toimingud tehakse ära taustal. Pärast vastavate andmete töötlemist saavad kasutajad tulemust kaardil visualiseerimise abil kontrollida. Tulemus on alla laetav erinevates ruumivormingutes. Töö tulemuseks on testitud rakendus huvipiirkondade kirjeldamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Juhan-Peep Ernits, Dietmar Pfahl, Andreas Kiik
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF