Ülikooli vastuvõtuprotsessi robotiseeritud automatiseerimine

Nimi
David Meshvelashvili
Kokkuvõte
Kasvav konkurents sunnib organisatsioone olema üha tõhusamad ja kvaliteetsetele teenustele orienteeritud. Kestev digitaliseerimine ja äriprotsesside automatiseerimine pakuvad lahendusi, mis aitavad ettevõtetel need eesmärgid saavutada. Tarkvararobootika (RPA) on üks kiiremini arenevaid tööriistu. See on kombinatsioon riistvara ja tarkvara tehnoloogiatest, mille eesmärgiks on ülesannete automatiseerimine. Jätkuvalt peetakse tarkvararobootikat uueks tehnoloogiaks, mistõttu on olemas küllaltki vähe empiirilisi uuringuid ja uurimistöid akadeemilistes andmebaasides.
Seetõttu on antud töö uuriv. Antud tööst selgub, et tarkvararobootika tehnoloogiad suudavad pakkuda kohest väärtust läbi korduvate ülesannete automatiseerimise, mille hulgas on näiteks aruannete loomine, meilide automatiseerimine ja andmete automaatne liikumine. Robotid ja tarkvararobootika tehnoloogiad on muutunud üheks oluliseks konkurentsieeliseks erinevatele organisatsioonidele üle maailma, mis tegelevad sellistes valdkondades nagu masinõpe, andmete analüüsimine, protsessikaeve, tehisintellekt jne. Antud töö on heaks näiteks tarkvararobootika tehnoloogia edukast juurutamisest organisatsioonides ja aitab saada ülevaate erinevatest tarkvararobootika võimalustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Marlon Gerardo Dumas Menjivar
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF