Käsitööehete päritolu jälgimine kasutades täielikult plokiahelasse salvestatud andmete lahendust

Nimi
Ivan Ojiambo
Kokkuvõte
Plokiahela (blockchain) nutilepingute (smart contracts) mehhanisme on laialdaselt kasutatud mitmetes valdkondades, sealhulgas meditsiiniliste andmete haldamises, teemantite teekonna jälgimises ja paljudes teistes kasutusalades. Plokiahela kasutamine on oma läbipaistvuse tõttu usaldusväärne ning plokiahelasse salvestatud andmed on võltsimise vastu resistentsed. Ülaltoodud eelduse põhjal on käesoleva töö eesmärgiks ehitada rakendus, mis kasutab plokiahelat käsitööehete tarneahela jälgimiseks. Toote tarneahela jälgimine hõlmab andmete salvestamist igas tootmisetapis, mistõttu see tegevus vajab andmebaasi, mis suudaks salvestada keerukaid andmestruktuure kõikide üksikasjde jäädvustamiseks. Seevastu enamik plokiahela platvormid suudavad andmeid salvestada ainult relatsioonilistes andmebaasides. Relatsioonilistes andmebaasides saab andmeid salvestada ainult võtmeväärtuste abil ning nendes ei ole võimalik teha andmete koondamise operatsioone, mis omavad suurt väärtust äriotsuste langetamisel. Hyperledger Fabric on ettevõtetetele mõeldud plokiahela raamistik, mida on võimalik laiendada nii, et relatsioonilise andmebaasi asemel on kasutusel mitterelatsiooniline (NoSQL) couchDB andmebaas, võimaldades seeläbi keerukate päringute tegemise. Käesolevas töös uurime Hyperledger Fabric'i andmebaasi võimekust salvestada käsitööehete päritolu plokiahelasse. Elulise näitena toome välja firma nimega Soko, mis müüb käsitöötooteid ning soovib tagada oma toodete tarneahela läbipaistvuse. Töö kokkuvõttes analüüsime saadud tulemusi ning võrdleme omaloodud lahendust varasemaga, kus kasutati relatsioonilist andmebaasi ja plokiahelat toodete päritolu salvestamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Luciano Garcia-Banuelos
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF