ValChrom – kromatograafiliste analüüsimeetodite valideerimise tarkvara

Nimi
Grace Okolo
Kokkuvõte
Kvaliteedikontroll on kõikides tööstusharudes oluline osa tööprotsessist. Enamik tooteid või teenuseid peavad enne üleandmist kliendile läbima kvaliteedikontrolli. Kvaliteedikontroll on oluline ka analüütilises keemias. Keemilise analüüsi tulemuse usaldusväärsus on tagatud ainult siis kui analüütiline meetod on valideeritud ehk, on tõestatud, et saadavad tulemused vastavad analüüsi eesmärkidele. Ametlikud järelvalvet teostavad asutused kontrollivad pidevalt, et keemilised analüüsid oleks usaldusväärselt kontrollitud ja teostatud. Selleks on mitmed ekspertgrupid (ICH, EMA, ISO, Eurachem jt) arendanud juhendmaterjalid, mis sätestavad analüütilise meetodi valideerimise juhised ja kriteeriumid. Valideerimise etapis on analüütilistel keemikutel tihtipeale kohustuslik järgida konkreetset juhendmaterjali, et tõendada meetodi sobilikkust konkreetses valdkonnas (nt bioanalüüside valdkonnas).
Valideerimine on küllaltki keerukas ja spetsiifilist kompetentsi nõudev töö, mille lihtsustamiseks võiks kasutada IT-vahendeid. Siiani viiakse valideerimisel vajalikud arvutused tihti läbi tabelarvutustarkvaras ja tulemused vormistatakse tekstiredaktori abil. Sel juhul on inimlike vigade arv suur ning kogu valideerimise protsess aeganõudvam. Seetõttu algatati TÜ Analüütilise keemia õppetoolis poolt teenusena pakutava (SaaS) tarkvara ValChrom arendamist. Eesmärgiks on pakkuda kasutajatele tööriista, mis abistaks kasutajat kogu valideerimise protsessi vältel.
Antud töös kirjeldatakse ValChromi kliendipoolse osa arendamist. Arutletakse projekti põhimõtete ja tarkvara elutsükli üle ning protsessi kasutaja vajaduste väljaselgitamisest kuni tarkvaralise lahenduseni. Samuti pakutakse võimalikke arendussuundi edasiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Koit Herodes, Asko Laaniste
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF