Eesti gümnaasiumites õpetatavad programmeerimise kursused

Nimi
Eleriin Rein
Kokkuvõte
Töö eesmärk on anda ülevaade Eesti gümnaasiumites õpetatavatest arvutiteadustega seotud kursustest ja probleemidest, mis võivad takistada või raskendada kursuste läbi viimist ning võimalikest lahendustest nendele probleemidele. Töös keskendutakse põhjalikumalt programmeerimiskursustele, nende sisule ning kursuse käigus käsitletavatele programmeerimiskeeltele. Gümnaasiumite nimekiri on kombineeritud haridussilm.ee ning eesti.ee lehekülgedelt leitavate nimekirjade põhjal. Otsingumootoreid kasutades leiti iga kooli kohta kontaktisik. Loodi kaks erinevat küsitlust, üks õppejuhile vastamiseks kursustest laiema ülevaate saamiseks. Teine küsitlus saadeti programmeerimiskursuste õpetajatele, et koguda infot kursuste sisu kohta. Küsitlusele saadi vastused 50 koolist. Saadud vastuste põhjal koostati töös ülevaade õpetatavatest kursustest, nende sisust ja õpetajate põhiprobleemidest seoses antud kursustega. Töös kirjeldati ülevaatlikult HITSA poolt loodud informaatika ainekava kursuseid ning nende õppeformaate, mis tõotavad olla lahenduseks paljudele õpetajate poolt välja toodud probleemidele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF