IT muutuste juhtimine avalikus sektoris. Juhtumipõhine analüüs kuluarvestuse arenduse läbiviimise näitel

Nimi
Jaanus Karv
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on hinnata Business Process Reengineeringu mudeli sobivust infotehnoloogilise muutuste juhtimise läbiviimiseks avaliku sektori arendusprojektides, kasutades näitena Eesti Vabariigi riigieelarve protsessi kuluarvestuse ja selleks vajaliku infosüsteemi kasutuselevõtu elluviimise näidet.
Infotehnoloogilise muutuste juhtimise paremaks läbiviimiseks avalikus sektoris on kokku pandud täiendatud mudel, mis aitab järgida arendusprojektide läbiviimiseks vajalikke etappe. Sobiliku teoreetilise mudeli prototüübi loomise aluseks on töö autor kasutanud varasemalt erasektoris kasutusel olnud Business Process Reengineeringu mudelit. Täiendatud mudel annab vajaliku metoodilise lähenemise ning aitab kaardistada sisendid. Lisaks on võimalik edaspidi mudeli kasutamisel vähendada infotehnoloogilise muutuste juhtimise juures kaootilisust.
Täiendatud teoreetilist mudelit saab edasise uurimistöö käigus parendada oluliste osadega ning see võiks olla aluseks avalikus sektoris IT muutuste juhtimise tõhusamaks muutmisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Erkki Leego
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF