Toataimede hoolduse simulaator

Nimi
Kristina Kevel
Kokkuvõte
Selles bakalaureusetöös on kirjeldatud toataimede hoolduse simulatsioonimängu
„Houseplant Care Simulator“ disaini ja arendust. Mängu eesmärk on anda mängijale uusi teadmisi toataimede hoolduse kohta ja näidata, et toataimede eest hoolitsemine saab stressi leevendamisele kaasa aidata. Lõputöö alguses on välja toodud sarnased mängud, mida on analüüsitud, et leida, kuidas uus mäng saab täiendada olemasolevat arvutimängude valikut. Huvitavamad mängudisaini ja implementatsiooni osad on töös väljatoodud. Töö käigus viidi läbi mängu kasutatavuse testimine, et selgitada välja, kas „Houseplent Care Simulator“ on suutnud hariduslike eesmärke täita. Samuti testimisest saadi väärtuslikku tagasisidet. Osa sellest kasutati, et parandada olemasolevaid probleeme. Ülejäänud tagasiside saab kasutada tulevikus mängu edasiarendamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad