Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel

Nimi
Fred Hansen
Kokkuvõte
Bakalaurusetöö eesmärgiks oli implementeerida paindlik monitoorimislahendus suurte tarkvarasüsteemide serverite jälgimiseks. Lahendus teostati Nortali EUIF projekti näitel. See koosnes monitoorimistööriistadest Prometheus, Micrometer ja Grafana ning on lihtsasti laiendatav teistele erinevate põlvkondade rakendustele. Monitoorimislahendus oli vajalik, kuna rakenduste jõudlusmonitooringu (APM) vahendid ei tee süsteemi piisavalt läbipaistvaks või ei ole muudmoodi sobivad.

Kirjeldatakse lahenduse implementeerimist kolme EUIF rakenduse põhjal, mille tulemuseks on süsteemihaldajatele olulise meetrika reaalajaline jälgimisvõimalus, et probleeme kiiremini tuvastada ja parandada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF