Funktsionaalprogrammeerimise õpetamine Idrises

Nimi
Karoliine Holter
Kokkuvõte
Viimase kümne aasta jooksul on funktsionaalprogrammeerimine palju arenenud ja edasi liikunud. Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kas sõltuvate tüüpidega keel Idris on sobilik keel bakalaureuseastmes klassikaliste ja tänapäevaste funktsionaalprogrammeerimise teemade õpetamiseks. Selleks kohandati Haskelli baasil eelkõige klassikalist funktsionaalprogrammeerimist õpetava kursuse „Programmeerimiskeeled“ praktikumiülesanded Idrisesse ning uuriti, milliseid uusi teemasid saab Idrise kasutusele võtmisega kursuse kavva lisaks võtta. Töös tutvustatakse Haskelli ja Idrise põhilisi erinevusi „Programmeerimiskeelte“ aines käsitletud teemade ulatuses ning sõltuvate tüüpidega programmeerimist Idrises. Töö põhjal jõuti järeldusele, et Idris on sobilik keel bakalaureuseastmes funktsionaalprogrammeerimise õpetamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF