iOS rakendus piljardi treeningute jälgimiseks ja toetamiseks

Nimi
Karl-Jonathan Lellep
Kokkuvõte
Töös kirjeldatakse piljardi tausta ja käsitletakse probleemi, mis tõuseb iseseisval treenimisel. Probleemiks on tehnikavigade märkamise keerukus ja arengu piiratus teatud tasemele jõudes. Selle probleemi lahenduseks on olemas erinevaid meetodeid, nende hulgas ka abivahendid, mis kasutavad nutiseadmeid. Selle tööga pakutakse lahenduseks nutikella kasutusele võtmist, löögi soorituse jälgimiseks ja tagasiside koostamiseks. Töö eesmärgiks on luua rakenduse prototüüp (iOS ja WatchOS platvormile) ja masinõppe mudel, mis koostöös tunneksid inertsiaalsete liikumisandurite andmevoost ära piljardi löögi liigutust esindavad andmed. Töö käigus valminud mudelit ja rakenduse prototüüpi testiti sõltumatu mängija peal ja vahendid said positiivse tagasiside. Valminud prototüüpi kasutades saab usaldusväärselt koguda löögi andmeid ja kogutud andmeid kasutada projekti edasiarenduseks lööki hindava mudeli treenimisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF