Tartu Ülikooli programmeerimise algkursuse kodutööde täiendamine

Nimi
Mihkel Pae
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli aines Programmeerimine (LTAT.03.001) on üle aastate kodused ülesanded olnud korduvad. Seetõttu on kodutööde lahenduste jagamine õpilaste vahel sage juhtum. Plagieerimine oleks raskem, kui õppejõududel oleks rohkem ülesandeid, mille seast valida. Käesolevas töös uuritakse ning selgitatakse välja, millised koduülesanded on hetkel liiga rasked, liiga kerged või sootuks ebavajalikud. Vastavalt sellele luuakse suurem hulk ülesandeid iga teema kohta. Autor teeb ülevaate MOOCil põhinevatest (ingl massive open online course) programmeerimise algkursustest maailmas ning võrdleb neid Tartu Ülikooli programmeerimise kursusega. Ülesandekomplekti loomisel kirjeldatakse ülesannete koostamise põhimõtteid ning selgitatakse, kuidas neid ülesandeid tehniliselt kasutada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad