Veebilehe automatiseeritud testimise haldamise riistprogrammi disain ja arendus Rocketlab OÜ-s

Nimi
Laima Anna Dalbina
Kokkuvõte
Ulatuslik veebirakenduste testimine on oluline, kuna see tagab, et kõik osad töötavad ettearvatult. Seda on võimalik saavutada regressioonitestidega, mis suudavad kontrollida eksisteerivaid tarkvara komponente pärast muudatuste toimumist. Testimislahendused, kus kasutatakse manuaalselt kirjutatud testimisskripte ja kus genereeritud raportid salvestatakse erinevatesse asukohtadesse, võivad olla tülikad hallata ning tekitada vigu. Järjest suureneva veebirakenduste hulga tõttu on vaja, et loodaks testide haldamise platvorm, mis koondaks kokku nii testide käitumise kui ka raportite genereerimise. Selles bakalaureusetöös käsitletakse Rocketlab OÜs loodava automatiseeritud testide haldustarkvara projekteerimist ning arendust. See tööriist on loodud veebirakenduse kujul, et saavutada automatiseeritud testimine ühtses keskkonnas. Töö fookuses oleva toote frontend on loodud React raamistikuga ja backend Pythoniga. See tarkvara keskkond võimaldab testijatel planeerida ja automatiseerida testide käitust ja aruandlust. Ühtlasi aitab loodud toode vältida põhjalikul käsitsi testimisel tekkivaid inimlikke vigu. Pikemas perspektiivis saab loodud platvormil hallata igasuguseid testimisprojekte ning ka klientidel ja vähese kogemusega testijatel oleks võimalik teste käivitada. See võimaldaks hoida klientide ja ettevõtte vahelist läbipaistvust. Testi-de haldustarkvaral on ka potentsiaal olla integreeritud Rocketlab OÜ tööprotsessi, et hallata mitut testimisprojekti korraga ja võimaldada õigeaegset tulemuste raporteerimist. Lisaks on loodud tarkvaral võimalik saada Rocketlab OÜ pakutavaks kommertstooteks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Prof. Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Armin Haller
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF