Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ digiõpiku loomine

Nimi
Karl Taal
Kokkuvõte
Selle bakalaureusetöö tulemusena valmis Tartu Ülikooli ainele „Sissejuhatus andmebaasidesse“ (MTAT.03.105) uus interaktiivne digiõpik. Digiõpiku sisuks on kursusel käsitletav teoreetiline materjal ja interaktiivsed enesekontrollitestid. Enne uue õpiku loomist analüüsiti kahte olemasolevat andmebaaside digiõpikut hindamismudeli LORI põhjal. Selle töö raames valminud õpiku väljatöötamisel kasutati õppematerjali loomise mudelit ADDIE, kus viimase sammuna viidi läbi uuring õppeainel varem osalenud tudengite seas. Uuringu eesmärgiks oli anda hinnang uuele interaktiivsele digiõpikule ja saada ülevaade õpilaste suhtumisest sellises formaadis õppematerjalidesse.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF