arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ digiõpiku loomine
Nimi Karl Taal
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö tulemusena valmis Tartu Ülikooli ainele „Sissejuhatus andmebaasidesse“ (MTAT.03.105) uus interaktiivne digiõpik. Digiõpiku sisuks on kursusel käsitletav teoreetiline materjal ja interaktiivsed enesekontrollitestid. Enne uue õpiku loomist analüüsiti kahte olemasolevat andmebaaside digiõpikut hindamismudeli LORI põhjal. Selle töö raames valminud õpiku väljatöötamisel kasutati õppematerjali loomise mudelit ADDIE, kus viimase sammuna viidi läbi uuring õppeainel varem osalenud tudengite seas. Uuringu eesmärgiks oli anda hinnang uuele interaktiivsele digiõpikule ja saada ülevaade õpilaste suhtumisest sellises formaadis õppematerjalidesse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik
Kaitsmise aasta 2021
PDF