Mallide lisamine Blastronaut mängu protseduurilisele generaatorile

Nimi
Silver Spitsõn
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös täiendatakse Blastronaut mängu protseduurilist generaatorit mallide põhise süsteemiga. See süsteem kombineerib protseduuriliselt genereeritud maailma käsitsi loodud mallidega. Mallide koostamiseks loodi ka redaktor, mis teeb mallide loomise kasutajasõbralikuks ja võimaldab mängijatel ise malle luua. Redaktori
hindamiseks viidi läbi kasutaja testimine, mille käigus koostas kasutaja oma malli ja andis sellele protsessile tagasisidet. Töö lõpus hinnatakse malli põhise süsteemi sobivust Blastronaut mängule ja pakutakse võimalusi selle edasi arendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad