arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mallide lisamine Blastronaut mängu protseduurilisele generaatorile
Nimi Silver Spitsõn
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös täiendatakse Blastronaut mängu protseduurilist generaatorit mallide põhise süsteemiga. See süsteem kombineerib protseduuriliselt genereeritud maailma käsitsi loodud mallidega. Mallide koostamiseks loodi ka redaktor, mis teeb mallide loomise kasutajasõbralikuks ja võimaldab mängijatel ise malle luua. Redaktori
hindamiseks viidi läbi kasutaja testimine, mille käigus koostas kasutaja oma malli ja andis sellele protsessile tagasisidet. Töö lõpus hinnatakse malli põhise süsteemi sobivust Blastronaut mängule ja pakutakse võimalusi selle edasi arendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad