Vastaste liikumise arendamine Blastronaut mängule

Nimi
Erik Tarelkin
Kokkuvõte
Käesolevas töös kirjeldatakse erinevaid vastaste liikumise viise mängudes ja luuakse kolm erinevat tüüpi vastase liikumist mängule Blastronaut. Seejärel hinnatakse valminud vastaste liikumise jõudlust ja vastaste sobivuse hindamiseks viiakse läbi kasutajakogemuse testimine. Saadud tulemuste põhjal selgitatakse välja, millistele liikumistüüpidele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, et mäng oleks võimalikult huvitav.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad