Töökindel failiedastus orbiidil oleva ESTCube-2 nanosatelliidiga

Nimi
Teet Saar
Kokkuvõte
ESTCube-2 on üliõpilaste poolt arendatav nanosatelliitprogramm, mis planeeritud startima 2022. aastal. Käesolev bakalaureusetöö keskendub ESTCube-2 missiooni juhtimissüsteemi jaoks töökindla failiedastussüsteemi väljatöötamisele, mis rakendatakse eelseisvale missioonile. Funktsionaalsus, mis võimaldab failide automaatset ja tõrkekindlat edastamist on ESTCube-2 jaoks väga suure tähtsusega, nagu ka failide satelliidilt alla linkimise ja maapealsest sidejaamast failide üles linkimise toimivus. Arendatud tarkvaralahendus analüüsib, jälgib ja sünkroniseerib faile ning tegeleb ka satelliidi ja maajaama vahel andmete edastamisel tekkivate kadude ja vigade tuvastamise ning lahendamisega. Tarkvarale esitatud nõuded täideti failiedastusteenuse ja pardal oleva rakenduse programmeerimisliidese arenduse ning satelliidimissiooni juhtimissüsteemi front-end'i integreeritud visuaalse liidese kaudu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Umesh Anilchandra Bhat, Boris Kudryashov, Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF