BibRank: Automaatne võtmesõnade otsimise platvorm mis kasutab metaandmeid

Nimi
Abdelrhman Elsayed Hassan Eldallal
Kokkuvõte
Automaatne võtmesõnade otsimine on dokumendist automaatselt oluliste fraaside leidmine. Võtmesõnasid kasutatakse tähtsate ülesannete jaoks nagu dokumentide klassifitseerimine, klasterdamine, soovitussüsteemid, indekseerimine, otsimine ja lühikokkuvõtte tegemine. See lõputöö tutvustab BibRank'i, uut poolautomatiseeritud võtmesõnade otsingumeetodit, mis kasutab informatsioonirikast andmestikku, mis on genereeritud bibliograafilistest andmetest BibTeX formaadis. BibRank kombineerib uudse kaalutehnika bibliograafilistele andmetele ja informatsiooni asukohalise, statistilise ja sõnade koosesinemise kohta. Me võrdlesime BibRank'i uusimate lähenemistega tutvustatud andmestikul. Võrdlus ja hindamine näitab, et BibRank toimib paremini ja on stabiilsem kui teised lähenemised.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Eduard Barbu
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF