Koodikvaliteedi visualiseerimise tehnikate uurimine

Nimi
Miron Storožev
Kokkuvõte
Tarkvara toote mahu ja keerukuse kasvades muutub koodi kvaliteedi säilitamine tüsilikuks. Aitamaks arendajatel tuvastada koodist ebatõhususi on tehtud mitmeid staatilisi koodi analüsaatoreid. Paraku keskendub enamik staatilisi analüsaatoreid arenduse kindlale osale ja mitte projektile tervikuna. Seetõttu puudub täielik ülevaade kogu rakenduse koodi kvaliteedist. Käesoleva magistritöö eesmärk on arendada rakendus visualiseerimaks koodi kvaliteeti rakenduses tervikuna. Nõuded rakendusele koostati tuginedes Nortali töötajatega tehtud intervjuudele. Tarkvara arendati kasutades GraphifyEvolution staatilise koodi analüsaatorit, kuid rakenduse arhitektuur võimaldab lisada ka teisi staatilisi analüsaatoreid. Tagasisidet rakenduse kohta saadi samuti intervjuude abil. Intervjuude tulemused näitavad, et magistritöös valminud tööriista saab kasutada päris tarkvara toote arenduses. Tööriista potentsiaalsed kasutajad on arendajad ja scrum masterid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF