Videomängude arenguloo e-kursus

Nimi
Mark Muhhin
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö raames loodi 3 EAP mahuga e-kursus "Videomängude arengulugu", mis on mõeldud laiale sihtrühmale. Loodud kursuse vältel käsitletakse kompaktsel kujul erinevaid videomängude alaga seonduvaid teemasi, millele on pühendatud eraldi erialad ja kursused.
Kokku disainiti kursusesse 10 teemat, mille õpetamiseks kasutatakse õppevideosid, kirjaliku materjali, ülesandeid, teste, õppemängu ja debatti. Lõputöös kirjeldatakse kursuse ülesehitust, materjali valikut ning ülesannete õpiväljundeid. Detailsemalt kirjeldatakse veebipõhise keskkonna jaoks kohandatud debatti ning LVLup! videomängude muuseumi virtuaaltuuril põhinevat õppemängu.
Lõputöö viimane kolmandik esitleb kursuse piloot-läbiviimisel kogutud tagasiside tulemuste analüüsi, kus uuritakse õpilaste arvamust teemade valiku, õppematerjali, ülesannete ja kursuse struktuuri ning kasulikkuse kohta. Analüüsi käigus võrreldakse ka testide ja õppemängu vahelist efektiivsust õpiväljundite omandamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad