Mitte-eukleidiline ruum virtuaalreaalsuses

Nimi
Henri Sellis
Kokkuvõte
Virtuaalreaalsuses piirab lõputut vaba liikumist asjaolu, et inimene viibib tegelikult kindlate mõõtmetega ruumis, kust väljapoole liikuda ei ole võimalik. Lõputöö eesmärk oli luua virtuaalreaalsuses mitte-eukleidiline ruum, mille geomeetria ei ole üksüheses vastavuses päris ruumiga, kus inimene viibib. Niisuguses virtuaalruumis saaks mängija ringi liikuda suuremal alal, kui see ala, kus ta päriselt viibib. Töö tulemusena valmis virtuaalreaalsusmäng, milles mängijad peavad lahendama mõistatusi mitte-eukleidilises ruumis.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Madis Vasser
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad