ESTCube-2 päikesesensori tarkvara arendus

Nimi
Tiit Vaino
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on edasi arendada ja testida päikesesensoreid, mida hakkab kosmoses asendi määramiseks kasutama Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumis loodud 3-ühikuline kuupsatelliit ESTCube-2.
Päikesesensori toimimise ja kontrollimise jaoks loodi tarkvara. Valminud toote mõõtmistihedus on 64 Hz ja ajatempli täpsus on vähemalt 1 μs. Päikesesensorid aitavad parandada ESTCube-2 satelliidi asendi- ja orbiidikontrolli alamsüsteemi (AOCS) suunamise täpsust ja stabiilsust. See aitab satelliidi kahel Maa jälgimis kaameral teha kõrge kvaliteediga pilte Maa vegetatsioonist ja võimaldab testida elektrilist plasmapidurit (EPB).
Kõigepealt tutvustatakse ESTCube-2 AOCS arhitektuuri koos seletusega, miks päikesesensor on oluline osa sellest. Teiseks räägitakse, mis oli tehtud ja kus oli selle bakalaureusetöö alguspunkt. Tuuakse välja, mis nõudeid ja eesmärke selles töös tahetakse täita. Lisaks antakse ülevaade tarkvara disainist, mida arendati selle töö jooksul. Viimaks keskendutakse riistvara ja tarkvara testimisele, mida sooritati kogu töö vältel, koos selle analüüsi ja tulemustega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Hans Teras, Kristo Allaje
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF