Mängijate poolt loodava sisu levitamise süsteemide arendamine mängule Blastronaut

Nimi
Toomas Treikelder
Kokkuvõte
Arvutimängu olemasolevate mängijate hulga säilitamine on keeruline ülesanne. Varasemad uurimused on näidanud, et kui lubada mängijatel ise mängu jaoks uut sisu luua, võib mängu kestvus tõusta. Käesoleva töö eesmärgiks on lisada tugi mängijate poolt loodava sisu jagamiseks mängus Blastronaut. Töö keskendub spetsiifiliselt mängu modifikatsioonide jagamise võimalustele. Näidisteks uuritakse teistes mängudes esinevaid lahendusi. Mängus olemasoleva andmehaldusloogika juurde ehitatakse uus tarkvaralahendus loodud sisu jagamiseks. Lisatud sisuloome ning jagamise lahendus võimaldab Blastronaut-i mängijatel laadida alla ning luua uusi sisupakke ning jagada loodud sisu teiste mängijatega. Loodava sisu jagamiseks kasutatakse platvormi Steam Workshop. Töö käigus luuakse esialgne töötav lahendus ning viiakse kasutajatega läbi lahenduse testimine tagasiside kogumiseks. Saadud tagasiside põhjal tehakse järeldus, et arendatud lahendus on piisavalt intuitiivne, aga vajab tulevasi arendusi, et muuta see sobilikuks kasutajatele avalikuks tegemiseks. Lahenduse puudujääke analüüsitakse ning pakutakse välja konkreetsed soovitused edasisteks arendusteks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad