Analüüsivormid Apromore’i kasutamisel täiustusvõimaluste väljaselgitamiseks

Nimi
Nadiia Danylyshyn
Kokkuvõte
Organisatsioonide üks kriitilise tähtsusega väärtusi on nende äriprotsess, mis nõuab tõhusana püsimiseks pidevat täiustamist. Selleks, et ettevõte püsiks tõhusana, tuleb analüüsida protsesse, välja selgitada täiustusvõimalused ja neid kasutada. Samas aga praegu ei ole olemas protsessianalüütikutele igakülgseid juhiseid, mille abil sündmuselogide põhjal täiustusvõimalusi välja selgitada. Selle uuringu eesmärk on välja töötada analüüsivormid Apromore’i kasutamisel täiustusvõimaluste väljaselgitamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tehti akadeemiliste uurimustööde analüüsi põhjal kindlaks 22 täiustusvõimalust, mida on võimalik Apromore’i protsesside manuaalsel analüüsil leida. Selleks, et mõista, kuidas neid täiustusvõimalusi on võimalik tuvastada, viidi lisaks muudest materjalidest juhiste saamisele läbi 129 BPIC saatenõuderaporti sisuanalüüs. Nende põhjal töötati välja ja hinnati 21 vormi. Seega on käesoleva lõputöö panus need vormid, mis aitavad tudengitel ja noortel protsessianalüütikutel protsessides Apromore’i sündmuselogide manuaalse analüüsi teel hõlpsamini välja selgitada täiustusvõimalusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Katsiaryna Lashkevich
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad