Virtuaaltuuri mäng

Nimi
Daniel Nael
Kokkuvõte
Käesolev lõputöö annab ülevaate võrgupõhise õppemängu „Virtual Tour Game“ kohta. See loodi Tartu Ülikooli kursuse „Videomängude Arengulugu“ jaoks. Mäng pakub tudengitele võimalust kombineerida omavahel meelelahutus ja õppimine, kogedes virtuaaltuuri videomängude muuseumis. Üks peamistest eesmärkidest oli luua täisautomaatne süsteem, mis hindaks tudengit ja sünkroniseeriks õppetulemused mängust Moodle’i õppekeskkonnaga. Käesolev lõputöö sisaldab ülevaadet õppemängu järgmisest iteratsioonist. Eesmärk oli luua antud mäng virutaalreaalsuse toega. Mõlemad versioonid mängust disainiti järgides üldisi põhimõtteid mängudisaini valdkonnast. Lõputöös kirjeldatakse ka mängu disainimist ja implementeerimist. Mängu testiti kasutajate peal, et leida vigu, hinnata mängu kasutatavust ja võrrelda milline versioon mängust oli kasulikum.
Arvestades testimisest saadud positiivset tagasisidet, arendatakse mängu tulevikus edasi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ulrich Norbisrath
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF