Eesti lindude pildiklassifitseerija koostamine eeltreenitud mudeli baasil

Nimi
Karl-Erik Kanal
Kokkuvõte
2022. aasta seisuga puudus Eesti lindudele kohandatud mudel, kus pildilise sisendi kaudu oleks võimalik olnud määrata linnuliiki. Töö eesmärk on luua mudel, mis võimaldab algajal Eesti linnuvaatlejal kiiresti kontrollida, keda ta üles pildistas. Selleks koostatakse töö raames uus andmestik, mille peal mudelit treenida. Peale seda õpetatakse eeltreenitud mudel ümber tuvastama Eesti linnuliike, kasutades valminud andmestikku ning erinevaid andmete rikastamise meetodeid. Lõpus analüüsitakse valminud mudelit ning tuuakse välja aspekte, mida saaks tulevikus uue mudeli tegemise puhul parandada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Markus Kängsepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF