Abivahenditega varustatud koduülesannete koostamine Tartu Ülikooli kursusele „Objektorienteeritud programmeerimine”

Nimi
Anton Zakatov
Kokkuvõte
Praktika on programmeerimise õppimisel üks tähtsamaid koostisosi. Suurel määral arenevad praktilised oskused just koduülesannete lahendamisel, seda eriti ümberpööratud õppega kursustel. Innustamaks õppureid kodutöid tegema, peavad ülesanded olema aktuaalsed, selged, põnevad ning mõistliku keerukuse ja mahuga. Samuti on tähtis toetada neid õppijaid, kellel tekib raskusi harjutuste sooritamisega. Seega käesoleva lõputöö raames koostati nelja õppenädala jaoks Tartu Ülikooli kursuse „Objektorienteeritud programmeerimine“ tarbeks koduülesandeid, automaatkontrolle ja murelahendajaid. Koostamisel arvestati seotud valdkondade eelnevaid uurimusi. Uute kodutööde ja abivahendite kvaliteedi hindamiseks koguti õppeaine osalejatelt tagasisidet. Kogutud arvamuste järgi võib väita, et üldjuhul jäid üliõpilased loodud didaktiliste materjalide ja vahenditega rahule.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF