Jätkusuutlikkuse raporti koostamiseks vajalike andmete kogumise ja analüüsi infosüsteemi valik Forus Grupile

Nimi
Teet Raudsep
Kokkuvõte
Kinnisvarasektor mängib maailmamajanduses olulist rolli, panustades tööhõivesse, SKT-sse ja sotsiaalsesse arengusse. Sektor avaldab aga olulist mõju ka keskkonnale, tarbides suurel hulgal energiat ja tekitades kasvuhoonegaase. Käesolevas töös antakse ülevaade kinnis-vara sekrotis jätkusuutlikkuse tulemuslikkusest raporteerimise olulisusest, raporteerimise raamistikest ja standarditest ning raporti koostamiseks vajalike andmete kogumise ja analüüsi infosüsteemidest. Töö eesmärgiks on Foruse juhtkonnale ettepankute välja töötamine jätkusuutlikkuse raporteerimise andmete kogumise ja analüüsi infosüsteemi valikuks. Selleks selgitatakse ekspertintervjuude põhjal välja Foruse nõuded ja valikukriteeriumid jätkusuutlikkuse raporteerimise andmete kogumise ja analüüsi infosüsteemile ning viiakse läbi analüütilise hierarhia protsess alternatiivide vahel valiku tegemiseks. Töö tulemusena teeb autor Foruse juhtkonnale ettepanekud jätkusuutlikkuse raporti koostamiseks vajalike andmete kogumise ja analüüsi infosüsteemi valikuks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF