Digipädevuse ja informaatikaõppe haldamise süsteemi loomine Elva Gümnaasiumi näitel

Nimi
Alari Talv
Kokkuvõte
Digipädevuse ning järjest enam ka erineval tasemel informaatika alaste teadmiste ja oskuste olemasolu on tänapäeval ja eriti tulevikus väga olulise tähtsusega. Tööturul edukaks hakkamasaamiseks on lisaks vaja osata ka erinevate valdkondade teadmisi kombineerida. Selle kõige saavutamiseks on vajalik järjepidev, terviklik ja süsteemne lähenemine alates 1. klassist.
Käesolevas töös lähenetakse teemale läbi konkreetse kooli (Elva Gümnaasium). Peamine probleem seisneb selles, et puudub perspektiivi ja süsteemi arenduse seisukohast oluline terviklik ülevaade digipädevuse ja informaatika õpetamise sisust läbi kooli- ja klassiastmete.
Töö eesmärgiks on luua süsteem, mis hõlmab digipädevuse ja informaatikaga seotud õpiväljundeid ja teemasid ning võimaldab arvet pidada igasse kooli- ja klassiastmesse valitud õpiväljundite ja teemade üle.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Riin Saadjärv
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF