Erahuvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditionise äriprotsesside optimeerimise võimalused infotehnoloogiliste lahenduste abil

Nimi
Karmen Sipelgas
Kokkuvõte
Magistritöös analüüsitakse Erahuvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditions näitel huvikooli äriprotsesse, tuvastades probleemkohad ja võimalused protsesside optimeerimiseks infotehnoloogiliste lahenduste abil. Töös antakse ülevaade Erahuvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditions taustast ning lepingute sõlmimise, õppetöö läbiviimise ja õppetöö haldamise hetkel toimivatest protsessidest. Hetkeolukorra ülevaade antakse töös protsessimudelitega, mille analüüsist nähtuvad äriprotsessides esinevad probleemkohad. Probleemkohtadele lahenduste leidmiseks võrreldakse töös Eesti huvihariduses laiemalt kasutusel olevate infosüsteemide funktsionaalsuseid ning võrdluse põhjal tehakse huvikoolile ettepanek uue infosüsteemi kasutuselevõtuks. Uue infosüsteemi kasutuselevõtt looks huvikoolile võimalused äriprotsesside optimeerimiseks. Huvikooli tuleviku äriprotsessidest ülevaate saamiseks esitatakse töö viimases osas ka tuleviku protsesside mudelid ja kirjeldused. Töös tehtavad ettepanekud edastatakse Erahuvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditions juhatajale.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Toomas Saarsen
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF