Väljumise hindamine ainult sisenemisega AFC-süsteemides: Tartu linna juhtumiuuring

Nimi
Erald Keshi
Kokkuvõte
Tõhusa ja ökoloogilise ühistranspordivõrgu kavandamiseks on oluline kodanike liikumismustrite täpne mõistmine. Nende ühistranspordi liikumisharjumuste põhjalik mõistmine on võimalik ainult sisenemise ja väljumise andmete analüüsi abil. Automaatsed piletihindade kogumise süsteemid on muutunud populaarseks andmeallikaks ühistranspordi uurimisel, kuid ainult sisenemisega seotud automaatsed piletihindade kogumise süsteemid, nagu näiteks Tartus kasutatav süsteem, ei hõlma selliseid kriitilisi andmeid nagu reisijate sihtkohad või ühistranspordist väljumiste ajad. See piirab lähte- ja sihtkohtade maatriksite koostamist ja selliste andmete saamist nagu busside täituvus ja tipptunnid. Üks võimalus selle piirangu kõrvaldamiseks on kasutada tõenäosuslikke hindamismeetodeid. Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida, arendada ja võrrelda erinevaid meetodeid, mille abil saab hinnata ainult sisenemisega seotud AFC-süsteemidest pärit väljumise andmeid. Neid meetodeid saab kasutada andmete puudujääkide täitmiseks ja ulatuslikuma ülevaate andmiseks ühistranspordi kasutusmustritest, mis aitab paremini otsustada marsruutide ja sõiduplaanide planeerimise üle.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Mozhgan Pourmoradnasseri, Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF