Hulktahukate (teegi APRON) kasutamine Goblint analüsaatoris

Organization
Programming Languages
Abstract
Goblint on staatiline programmianalüsaator C keele jaoks, mis keskendub andmejooksude tuvastamise ja andmejooksu-vabaduse tõestamisele. Lihtsustatult tähendab see seda, et Goblint saab kasutajalt sisendiks mitmelõimelise programmi lähtekoodi ja otsustab, kas kõik globaalsed muutujad on korrektselt lukkudega kaitstud. Mida täpsemalt Goblint teab, milliseid väärtusi võivad (näiteks täisarvulised) muutujad omada, seda täpsem on kogu analüüsi tulemus ning seda vähem on ekslikke andmejooksude hoiatusi. Samas, liigne täpsus tähendab ka enamasti seda, et analüüs võtab ebamõistlikult kaua aega. Üks huvitav viis arvulite muutujate väärtuste hulkade hoidmiseks on kumerad hulktahukad. Intuitiivselt tähendab see seda, et programmi seisundit mingis kohas kirjeldab teatav võrratuste süsteem. Näiteks, x>10, x
Graduation Theses defence year
2015-2016
Supervisor
Kalmer Apinis
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Masters
Keywords

Application of contact

 
Name
Kalmer Apinis
Phone
+372 737 5443
E-mail
Full Document