Hulktahukate (teegi APRON) kasutamine Goblint analüsaatoris

Organisatsiooni nimi
Programming Languages
Kokkuvõte
Goblint on staatiline programmianalüsaator C keele jaoks, mis keskendub andmejooksude tuvastamise ja andmejooksu-vabaduse tõestamisele. Lihtsustatult tähendab see seda, et Goblint saab kasutajalt sisendiks mitmelõimelise programmi lähtekoodi ja otsustab, kas kõik globaalsed muutujad on korrektselt lukkudega kaitstud. Mida täpsemalt Goblint teab, milliseid väärtusi võivad (näiteks täisarvulised) muutujad omada, seda täpsem on kogu analüüsi tulemus ning seda vähem on ekslikke andmejooksude hoiatusi. Samas, liigne täpsus tähendab ka enamasti seda, et analüüs võtab ebamõistlikult kaua aega. Üks huvitav viis arvulite muutujate väärtuste hulkade hoidmiseks on kumerad hulktahukad. Intuitiivselt tähendab see seda, et programmi seisundit mingis kohas kirjeldab teatav võrratuste süsteem. Näiteks, x>10, x
Lõputöö kaitsmise aasta
2015-2016
Juhendaja
Kalmer Apinis
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Kalmer Apinis
Tel
+372 737 5443
E-mail
Kuulutus