Teksti lihtsustamine

Organization
TÜ, keeletehnoloogia
Abstract
Sageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked oma sõnavara poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud teistega, näiteks ülemmõistetega (mardikas -> putukas, liduma -> jooksma) või sünonüümidega (tudeng -> üliõpilane). Sobivate sõnade otsimiseks saab näiteks kasutada Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/), mis koosneb sünohulkadest (sama mõistet tähistavatest sõnadest) ja nende vahel olevatest seostest.
Töö eesmärgiks on teha ülevaade maailmas kasutatavatest tekstilihtsustusprogrammidest ning luua ise analoogne eestikeelseid tekste lihtsustav veebipõhine programm ja seda testida.
Graduation Theses defence year
2016-2017
Supervisor
Sven Aller, Kadri Vare
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia #wordnet

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee
Full Document
PDF document