Teksti lihtsustamine

Organisatsiooni nimi
TÜ, keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Sageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked oma sõnavara poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud teistega, näiteks ülemmõistetega (mardikas -> putukas, liduma -> jooksma) või sünonüümidega (tudeng -> üliõpilane). Sobivate sõnade otsimiseks saab näiteks kasutada Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/), mis koosneb sünohulkadest (sama mõistet tähistavatest sõnadest) ja nende vahel olevatest seostest.
Töö eesmärgiks on teha ülevaade maailmas kasutatavatest tekstilihtsustusprogrammidest ning luua ise analoogne eestikeelseid tekste lihtsustav veebipõhine programm ja seda testida.
Lõputöö kaitsmise aasta
2016-2017
Juhendaja
Sven Aller, Kadri Vare
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#keeletehnoloogia #wordnet

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee
Kuulutus
PDF kuulutus