Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs

Organization
Eesti Kirjandusmuuseum
Abstract
Bakalaureusetöö eesmärgiks on määrata Kirjandusmuuseumi Virtuaalse Keldri (KIVIKE) poolt pakutavate teenuste rahulolu hetkeseis nii asutusesiseste kui asutuseväliste kasutajate seas. Tudengil tuleb teha ka rahulolu näitaja prognoos peale arendustegevuste elluviimist vastavalt rahulolu hindamise metoodikale.
Alusdokumendiks on „Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele“
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_november_2014.pdf).
Tulemuse saavutamiseks viib tudeng läbi intervjuud ja teostab kvantitatiivse uurimuse.
Graduation Theses defence year
2016-2017
Supervisor
Siiri Pärkson; Siim Karus
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Tööga tuleb peale hakata hiljemalt oktoobris.
Level
Bachelor
Keywords
#analüüs #tarkvarasüsteem

Application of contact

 
Name
Siiri Pärkson
Phone
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Full Document
PDF document