Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs

Organisatsiooni nimi
Eesti Kirjandusmuuseum
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on määrata Kirjandusmuuseumi Virtuaalse Keldri (KIVIKE) poolt pakutavate teenuste rahulolu hetkeseis nii asutusesiseste kui asutuseväliste kasutajate seas. Tudengil tuleb teha ka rahulolu näitaja prognoos peale arendustegevuste elluviimist vastavalt rahulolu hindamise metoodikale.
Alusdokumendiks on „Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele“
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_november_2014.pdf).
Tulemuse saavutamiseks viib tudeng läbi intervjuud ja teostab kvantitatiivse uurimuse.
Lõputöö kaitsmise aasta
2016-2017
Juhendaja
Siiri Pärkson; Siim Karus
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tööga tuleb peale hakata hiljemalt oktoobris.
Tase
Bakalaureus
Märksõnad
#analüüs #tarkvarasüsteem

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Siiri Pärkson
Tel
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus
PDF kuulutus