Automaatne sisukokkuvõtete tegemine ajaseoste märgenduste põhjal

Organization
Keeletehnoloogia, ATI
Abstract
Töö eesmärgiks on uurida, kuidas saab rakendada ajaseoste
märgendust automaatsel sisukokkuvõtete tegemisel.
Graduation Theses defence year
2017-2018
Supervisor
Siim Orasmaa
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Pythonis programmeerimine
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia

Application of contact

 
Name
Siim Orasmaa
Phone
E-mail
siim.orasmaa@ut.ee
Full Document
PDF document