Automaatne sisukokkuvõtete tegemine ajaseoste märgenduste põhjal

Organisatsiooni nimi
Keeletehnoloogia, ATI
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on uurida, kuidas saab rakendada ajaseoste
märgendust automaatsel sisukokkuvõtete tegemisel.
Lõputöö kaitsmise aasta
2017-2018
Juhendaja
Siim Orasmaa
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Pythonis programmeerimine
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#keeletehnoloogia

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Siim Orasmaa
Tel
E-mail
siim.orasmaa@ut.ee
Kuulutus
PDF kuulutus