Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand kaardimooduli loomine

Organization
TÜ keeletehnoloogia
Abstract
Rakenduslik töö kultuuriloo interaktiivse teabekeskkonna Kreutzwaldi sajand kaardimooduli loomiseks. Mitmekihiline dünaamiline kaart visualiseeriks eesti kultuurilooliste isikute ja kirjanike elu, liikumist jm. Aluseks isikuleksikon , vt http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?table=Persons.
(Vajadusel asutusesisene abitööjõud sobiva andmeformaadi loomisel).
Graduation Theses defence year
2016-2017
Supervisor
Sven Aller, Marin Laak
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor
Keywords
#kaardirakendus #veebirakendus

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
Sven.Aller@ut.ee