Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand kaardimooduli loomine

Organisatsiooni nimi
TÜ keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Rakenduslik töö kultuuriloo interaktiivse teabekeskkonna Kreutzwaldi sajand kaardimooduli loomiseks. Mitmekihiline dünaamiline kaart visualiseeriks eesti kultuurilooliste isikute ja kirjanike elu, liikumist jm. Aluseks isikuleksikon , vt http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?table=Persons.
(Vajadusel asutusesisene abitööjõud sobiva andmeformaadi loomisel).
Lõputöö kaitsmise aasta
2016-2017
Juhendaja
Sven Aller, Marin Laak
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad
#kaardirakendus #veebirakendus

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
Sven.Aller@ut.ee