Infoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid.

Organization
Eesti Kirjandusmuuseum
Abstract
Töö eesmärgiks on uurida ja kirjeldada, kuidas motiveerida töötajaid järgima IT-alaseid ja infoturbe-alaseid (uusi) reegleid. Uurimistöö peaks sisaldama:
•\tkirjandusel põhinevat teooriaosa,
•\teksperimente,
•\teksperimentide kvalitatiivset ja kvantitiivset analüüsi,
•\ttulemuste visualiseerimist.

Eksperimente võib soovi korral läbi viia mitmes asutuses, kuid üks asutustest peab olema Eesti Kirjandusmuuseum.
Üliõpilane allkirjastab Eesti Kirjandusmuuseumiga konfidentsiaalsuse lepingu ning uurimistöö valmimisel on tegemist tõenäoliselt kinnise kaitsmisega.
Graduation Theses defence year
2018-2019
Supervisor
Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; ATI-poolne juhendaja on määramata.
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Üliõpilaselt eeldatakse kindlat soovi kaitsta töö 2019. aasta kevadel.
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#infoturve #kvalitatiivne analüüs #kvantitatiivne analüüs #organisatsioon #eksperiment

Application of contact

 
Name
Siiri Pärkson
Phone
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Full Document
PDF document