Infoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid.

Organisatsiooni nimi
Eesti Kirjandusmuuseum
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on uurida ja kirjeldada, kuidas motiveerida töötajaid järgima IT-alaseid ja infoturbe-alaseid (uusi) reegleid. Uurimistöö peaks sisaldama:
•\tkirjandusel põhinevat teooriaosa,
•\teksperimente,
•\teksperimentide kvalitatiivset ja kvantitiivset analüüsi,
•\ttulemuste visualiseerimist.

Eksperimente võib soovi korral läbi viia mitmes asutuses, kuid üks asutustest peab olema Eesti Kirjandusmuuseum.
Üliõpilane allkirjastab Eesti Kirjandusmuuseumiga konfidentsiaalsuse lepingu ning uurimistöö valmimisel on tegemist tõenäoliselt kinnise kaitsmisega.
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; ATI-poolne juhendaja on määramata.
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Üliõpilaselt eeldatakse kindlat soovi kaitsta töö 2019. aasta kevadel.
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#infoturve #kvalitatiivne analüüs #kvantitatiivne analüüs #organisatsioon #eksperiment

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Siiri Pärkson
Tel
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus
PDF kuulutus