Teksti lihtsustamine (juba broneeritud)

Organization
TÜ, ATI, keeletehnoloogia
Abstract
Sageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked nii oma sõnavara kui lauseehituse poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud levinumatega ja lauseehitus lihtsustatud. Sobivate sõnaasenduste tegemiseks saab kasutada näiteks Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/) ja erinevaid sõnastikke, lauseehituse lihtsustamiseks süntaksianalüsaatorit (https://korpused.keeleressursid.ee/syntaks/).
Graduation Theses defence year
2018-2019
Supervisor
Sven Aller, Heili Orav
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia #tekst

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee